Voorwaarden


Gouwenaar, leuk dat je je wilt laten fotograferen in de studio 'Work in progress'! 

Deelname is gratis. Inbegrepen is:
- Individuele en/of koppel portretsessie
- Gebruik van analoge Hasselblad-camera en digitale camera erbij
- Eén foto (jpg) in lage resolutie, geselecteerd door fotograaf
- Jouw portret als onderdeel van de (digitale) galerij in de expositie Portret. Ontmoeting met de ander en online op deze website.

Wil je jouw portretfoto afnemen, dan gelden de volgende (gereduceerde) prijzen:
- Digitale kopie van de geselecteerde foto in hoge resolutie (jpg): €50
- Print op 20x30 cm fine art papier: €75
- Specifieke wensen in overleg

In het inschrijfformulier geef je je voorkeursmoment aan. Fotograaf kijkt of er op het gewenste moment nog voldoende ruimte is. Zo niet, dan wordt in overleg een ander moment bepaald. Mocht je op de overeengekomen datum en/of tijd toch niet kunnen, geef dat dan minimaal 24 uur van tevoren aan door het sturen van een e-mail

Verklaring gebruik beeldmateriaal
Als deelnemer verklaar je onvoorwaardelijk en exclusief toestemming te geven aan fotograaf:
- om beeldmateriaal met jouw beeltenis te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken al of niet door derden in iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning voor zowel redactionele als commerciële uitingen. 
- om beeldmateriaal online dan wel offline te tonen in het kader van de tentoonstelling Portret. Ontmoeting met de ander, periode december 2023 tot mei 2024.

De hierboven gegeven toestemming is onafhankelijk van gewijzigde omstandigheden en is onbeperkt in omvang, ruimte en tijd.

- Je verklaart nadrukkelijk af te zien van alle aanspraken jegens de fotograaf en/of derden wegens het gebruik van jouw beeltenis waarvoor krachtens deze verklaring toestemming wordt verleend.
- Je verklaart geen honorarium te ontvangen voor bovengenoemde medewerking en van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn.


Voor het overige gelden de Algemene voorwaarden van Dupho, beroepsvereniging voor professionele beeldmakers. 

December 2023

© 2022 - 2024 Mariette Lock | Ontwerp & realisatie: De Goudse Wolf